Vassoura Santa Maria Phenix com cabo 

Vass.S.Maria Phenix